Kinderhoek met gift van Stichting Laetare

Het Jacobshospice kan met giften van particulieren, stichtingen en bedrijven wat extra’s doen voor gastbewoners en bezoekers.  Wij vroegen bij Laetare om geldelijke ondersteuning bij de realisatie van een meer kindvriendelijke omgeving. De aanvraag werd gehonoreerd. Met de donatie uit het fonds is nu een fleurige speelhoek gerealiseerd, met speelkeukentje, knutsel/tekentafel, speelgoed en vooral een prachtige wonderkast op wieltjes ( die dus naar alle kamers in het huis toe kan ) die een ware schat aan creatieve mogelijkheden bevat.
Zo is er met de steun van Laetare een vrolijke hoek voor de kleintjes gerealiseerd, waar ze spelend en knutselend aan de gang kunnen; een prachtige manier om zich kunnen uiten. En ‘grote mensen’ maken er ook dankbaar gebruik van.

Laetare
De kerkelijke stichting Laetare gaat terug op een initiatief in 1954. Een groep vrouwen, aangesproken door Jezus’ leven, werk en inzet voor medemensen, verenigen zich. Op eigen wijze zetten zij zich in om iets van die Geest waar te maken,  onopvallend en ieder vanuit haar eigen beroep en leefmilieu. Dat deden zij door ongehuwd, luisterend en dienend te leven en verantwoord om te gaan met talenten, tijd, geld, goed en bezit. Rond 2011 was het aantal actieve leden dermate gedaald, dat besloten werd de activiteiten te staken. De gelden die toen vrijkwamen werden ondergebracht in een fonds.  Een kleine groep betrokkenen beheert tegenwoordig dat fonds en houdt zo “de geest van Laetare” levend. De stichting Laetare  biedt financiële steun aan kleinschalige projecten in Nederland, en soms zelfs ook daarbuiten. Vanuit haar geschiedenis wil Laetare vooral omzien naar de kwetsbare mensen aan de rand van de samenleving, zorg dragen voor zieken en geloofsonderwijs stimuleren. Daarnaast staat Laetare ook open voor andere initiatieven en projecten.