Medische zorg
Het hospice heeft de beschikking over een eigen medisch team en verpleegkundigen, die gespecialiseerd zijn in optimale symptoombestrijding en het bieden van lichamelijk comfort geestelijk welzijn. De gastbewoners ontvangen de medische zorg bij voorkeur van hun eigen huisarts. Zo nodig staat een van onze hospice-artsen hen bij. Richard Starmans en Ronnie Pater zijn gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve zorg, waaronder symptoom (pijn-) bestrijding. Als de eigen huisarts de begeleiding niet op zich kan nemen, kan een van de hospice-artsen de zorg overnemen.

De vraag om euthanasie is de afgelopen jaren toegenomen. In de praktijk merken wij dat de uitvoering hiervan niet altijd noodzakelijk blijkt. Wij zijn overtuigd van de mogelijkheden (palliatieve zorg) en de expertise die in ons hospice aanwezig is. Wij zijn gewend om angst en pijn te verzachten en u te begeleiden bij existentiële levensvragen. Dit vraagt om maatwerk en om vertrouwen van u in ons en andersom. Indien u een euthanasiewens heeft, dan vinden wij het belangrijk om u hier zo goed mogelijk in bij te staan. Echter is de uitvoering van euthanasie in ons hospice niet vanzelfsprekend.

Klik hier voor informatie over het opstellen van uw wilsverklaring

Het is heel belangrijk dat u uw wensen vooraf vastlegt (wilsverklaring) en met uw eigen behandelend (huis)arts bespreekt. Niet iedere (huis)arts voorziet in de uitvoering van uw euthanasievraag. Wij zullen uw eigen (huis)arts betrekken als de wens om euthanasie actueel is. De vraag waar de euthanasie plaats kan vinden is bij aanvang van opname voor ons relevant onderwerp. U kunt dit met de coördinator bespreken.

 

Verpleegkundige zorg
Een vast, specialistisch team verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie HWWZorg geeft 24 uur per dag professionele zorg. Het team werkt intensief samen met de coördinatoren, vrijwilligers, hospice-artsen, eigen huisartsen en andere disciplines. De zorg is op de totale mens gericht en niet alléén op zijn/haar ziekte. Dit betekent een benadering op sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel gebied. De wensen en behoeften van de gastbewoners en naasten staan daarbij centraal. De gastbewoner houdt zelf de regie.

 

Complementaire zorg
Onze verpleegkundigen en vrijwilligers zijn geschoold in de complementaire zorg en bieden dit aan. Dit is met nadruk géén alternatieve zorg.  Bijvoorbeeld:

  • massage van handen en voeten;
  • toepassing van etherische oliën;
  • ontspanningsoefeningen;
  • luisteren naar muziek;
  • gebruik van kruidenthee.

 

Geestelijke zorg
Iedereen in ons hospice is vrij om voor de geestelijke en spirituele zorg uit de eigen vertrouwde bronnen te putten. Geestelijk verzorgers uit alle levensbeschouwingen zijn van harte welkom in ons huis. Daarnaast is Han Cuperus voor begeleiding bij zingeving en spiritualiteit aan het hospice verbonden. Hij is doopsgezind predikant en heeft veel ervaring met existentiële vragen die leven bij terminaal zieke mensen. Als u een beroep op hem wilt doen, kunt u dat aangeven bij de coördinatoren. Wij hebben een goed contact met diverse geloofsgemeenschappen om ons heen. Wij kunnen bijvoorbeeld op uw wens een ziekenzalving regelen of in contact treden met een imam. Maak uw wensen kenbaar bij de coördinatoren.

 

Tijdelijke zorg (respijtzorg)
Soms is een korte adempauze nodig en ook dan kunnen we als hospice ondersteunen. Een tijdelijke opname van iemand in terminale levensfase ook mogelijk in de hospice. We noemen dit ook wel respijtzorg. Bij opname maken we afspraken over de duur van de opname (maximum drie weken en het moet duidelijk zijn dat de gast weer naar huis, het ziekenhuis of verpleeghuis terug kan gaan).

Herdenkingsbijeenkomst
Wanneer het binnen de corona-maatregelen weer mogelijk is, organiseren we een herdenkingsbijeenkomst voor alle naasten van gasten die in het afgelopen jaar zijn overleden.

 

Privacy
Privacy is een heel belangrijk onderdeel in onze zorg aan u. Wij werken nauw samen met mensen die belangrijk voor u zijn. Dit kunnen uw partner, kind, familie of vrienden zijn. Het is belangrijk voor ons om te weten wie uw belangen mogen behartigen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Wij werken bij voorkeur met twee vaste contactpersonen die wij op de hoogte houden van uw situatie en die wij altijd informeren als uw situatie verandert en bij overlijden. De contactpersonen informeren namens u andere belanghebbenden. Wij verstrekken geen informatie aan andere mensen zonder uw toestemming.