1. Home
  2. /
  3. Onze zorg

 

Medische zorg
Het hospice heeft de beschikking over een eigen medisch team en verpleegkundigen, die gespecialiseerd zijn in optimale symptoombestrijding en het bieden van lichamelijk comfort en geestelijk welzijn. De gastbewoners ontvangen de medische zorg bij voorkeur van hun eigen huisarts, omdat deze de gastbewoner het beste kent. Als de eigen huisarts de begeleiding niet op zich kan nemen – bijvoorbeeld door de afstand tussen hospice en huisartsenpraktijk – kan een van de hospiceartsen de zorg overnemen. 
De hospiceartsen Mayke Franssen en Marlon de Groot zijn gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve zorg, waaronder symptoom (pijn-) bestrijding. 

Het aantal verzoeken om euthanasie is in de afgelopen jaren toegenomen. Niet alleen in de maatschappij, maar ook in ons hospice. Als team hebben wij de ervaring dat het vrijwel altijd mogelijk is om met goede palliatieve zorg onze gastbewoners comfort te bieden, zowel op lichamelijk als op existentieel niveau. Wij hebben de expertise om pijn en andere symptomen te verlichten en begeleiding te bieden bij levensvragen. In sommige situaties brengt ook palliatieve zorg te weinig verlichting en dan kan het voorkomen dat euthanasie in het verlengde ligt van goede palliatieve zorg. Indien u een euthanasiewens hebt, dan vinden wij het belangrijk om u hier zo goed mogelijk in bij te staan. Een euthanasie kan ook in het hospice worden uitgevoerd, maar zou in onze optiek niet de reden moeten zijn van opname in ons hospice. Palliatieve zorg is onze missie. Daar staan wij voor!

 

Verpleegkundige zorg
Een vast, specialistisch team verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie HWW zorg geeft 24 uur per dag professionele zorg. Het team werkt intensief samen met de coördinatoren, vrijwilligers, hospice-artsen, eigen huisartsen en andere disciplines. De zorg is op de totale mens gericht en niet alléén op zijn/haar ziekte. Dit betekent een benadering op sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel gebied. De wensen en behoeften van de gastbewoners en naasten staan daarbij centraal. De gastbewoner houdt zelf de regie.

 

Complementaire zorg
Onze verpleegkundigen en vrijwilligers zijn geschoold in de complementaire zorg en bieden dit aan. Dit is met nadruk géén alternatieve zorg.  Bijvoorbeeld:

  • massage van handen en voeten;
  • toepassing van etherische oliën;
  • ontspanningsoefeningen;
  • luisteren naar muziek;
  • gebruik van kruidenthee.

 

Geestelijke zorg
Iedereen in ons hospice is vrij om voor de geestelijke en spirituele zorg uit de eigen vertrouwde bronnen te putten. Geestelijk verzorgers uit alle levensbeschouwingen zijn van harte welkom in ons huis. Daarnaast is Jan Tom Schneider voor begeleiding bij zingeving en spiritualiteit aan het hospice verbonden. Hij  is kerkelijk werker in de Kloosterkerk en heeft veel ervaring met existentiële vragen die leven bij terminaal zieke mensen. Als u een beroep op hem wilt doen, kunt u dat aangeven bij de coördinatoren. Wij hebben een goed contact met diverse geloofsgemeenschappen om ons heen. Wij kunnen bijvoorbeeld op uw wens een ziekenzalving regelen of in contact treden met een imam. Maak uw wensen kenbaar bij de coördinatoren.

 

Tijdelijke zorg (respijtzorg)
Soms is een korte adempauze nodig en ook dan kunnen we als hospice ondersteunen. Een tijdelijke opname van iemand in terminale levensfase is ook mogelijk in de hospice. We noemen dit ook wel respijtzorg. Bij opname maken we afspraken over de duur van de opname (maximum drie weken en het moet duidelijk zijn dat de gast weer naar huis, het ziekenhuis of verpleeghuis terug kan gaan).

Duur van het verblijf en volgsysteem
Het Jacobshospice is bedoeld voor mensen die niet lang meer te leven hebben. Bij aanvang van het verblijf gaan we uit van een maximale levensverwachting van drie maanden (op aangeven van huisarts of specialist). Gedurende het verblijf hebben verpleegkundigen, coördinatoren, artsen en vrijwilligers wekelijks overleg over hoe het met de gastbewoner gaat. In een enkele situatie verblijft een gastbewoner langer bij ons, omdat het overlijden nog op zich laat wachten. In heel sporadische situaties knapt een gastbewoner zelfs een beetje op en gaan we op zoek we naar een andere woonvorm. Dit is dan ook de reden, dat de eigen woning (voor zover van toepassing) niet opgezegd kan worden voordat de gastbewoner is overleden.

 

Kinderen zijn welkom!
Wanneer kinderen op bezoek komen in het hospice krijgen zij, vaak voor de eerste keer, te maken met ziekte en aanstaand overlijden. Kinderen krijgen de spanning en het verdriet van de volwassenen mee, ook als ze niet worden betrokken bij de zieke. Wanneer kinderen niet worden geïnformeerd gaan ze zelf bedenken wat er aan de hand kan zijn. Dit beeld is meestal angstiger dan de realiteit. Daarom vinden we het belangrijk om (klein)kinderen extra welkom te heten. Zij kunnen zeker op bezoek komen en we leggen hen – in hun eigen taal – uit wat er gebeurt. Kinderen kunnen – met begeleiding – ook blijven slapen in het Jacobshospice.

 

Privacy
Privacy is een heel belangrijk onderdeel in onze zorg aan u. Wij werken nauw samen met mensen die belangrijk voor u zijn. Dit kunnen uw partner, kind, familie of vrienden zijn. Het is belangrijk voor ons om te weten wie uw belangen mogen behartigen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Wij werken bij voorkeur met twee vaste contactpersonen die wij op de hoogte houden van uw situatie en die wij altijd informeren als uw situatie verandert en bij overlijden. De contactpersonen informeren namens u andere belanghebbenden. Wij verstrekken geen informatie aan andere mensen zonder uw toestemming. U leest dit in het privacyreglement.

 

Klachtenprocedure
Als u – tijdens of na opname – geen bevredigend antwoord op uw vragen krijgt, verbeterpunten niet naar uw idee worden opgepakt, of wanneer u uw probleem niet met degene die het aangaat kunt of wilt bespreken, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van de koepelorganisatie Vrijwilligers Palliatieve Zorg Nederland (VPTZ)  waarbij het hospice is aangesloten.