1. Home
  2. /
  3. Schenken

 

De Vrienden
Het Jacobshospice ontvangt financiële steun in de vorm van subsidies, bijdragen uit fondsen, giften, donaties en legaten, zowel van bedrijven als particulieren. Om deze financiële bijdragen te verwerven, is de Stichting Vrienden van het Jacobshospice in het leven geroepen. Ook benaderen zij regelmatig instanties, fondsen, bedrijven en particulieren met het verzoek om het hospice financieel te steunen.

 

Vriend worden
Door vriend of donateur te worden, steunt u het Jacobshospice met een jaarlijkse bijdrage.

 

Schenken
Regelmatig maken de nabestaanden van overleden gastbewoners een gift over als dank voor de verleende zorg en als blijk van sympathie voor het werk van het hospice. Ook andere bedrijven en particulieren steunen de Vriendenstichting. Het Jacobshospice heeft een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). U kunt ook overwegen ons op te nemen in uw testament.

 

Eenmalige donatie
Natuurlijk zijn we blij met iedere gift, groot of klein. Ieder bedrag wordt van harte gewaardeerd.

 

Gegevens 
Het bankrekeningnummer is: 129948284 (IBAN: NL46 RABO 0129948284)
De Stichting is opgericht op 24-10-1997.
De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 41160570.
De Stichting heeft de ANBI-status onder nummer 8161.73.382.


Adres
Stichting Vrienden van het Jacobshospice
p/a Koningin Emmakade 160
2518 JL Den Haag

Wilt u een bijdrage leveren? Kijk dan op www.steunhetjacobshospice.nl of maak via onderstaande QR-code direct een donatie over.