1. Home
  2. /
  3. Onze medewerkers

 

Vrijwilligers
Vrijwilligers vervullen op allerlei terreinen een belangrijke rol in het hospice. Zij bieden onder meer een luisterend oor voor de gastbewoners en hun naasten en maken het hospice tot een bijna-thuis-huis. De vrijwilligers ‘aan bed’ ontvangen een gerichte training om het verpleegkundig team in de dagelijkse zorg te ondersteunen. Zij zijn aanvullend aan de (mantel)zorg van familie en vrienden van de gastbewoners, of vervangen hen zo nodig helemaal. Hun devies is lotsverbondenheid, warmte en geborgenheid en ook een gezonde dosis humor.

Interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Bekijk dan onze video. Hierin vertelt Martine over haar ervaringen als vrijwilliger aan het bed. Wij zoeken ook vrijwilligers die als gastvrouw of -heer kunnen optreden, kookvrijwilligers, boodschappenvrijwilligers en klusjesmensen. Neem gerust contact met ons op of vul direct de vragenlijst in!

Verpleegkundige zorg
Een vast, specialistisch team verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie HWW zorg geeft 24 uur per dag professionele zorg. Het team werkt intensief samen met de coördinatoren, vrijwilligers, hospiceartsen, eigen huisartsen en andere disciplines. De zorg is op de totale mens gericht en niet alléén op zijn/haar ziekte. Dit betekent een benadering op sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel gebied. De wensen en behoeften van de gastbewoners en naasten staan daarbij centraal. De gastbewoner houdt zelf de regie.

Het coördinatieteam
De dagelijkse leiding van het hospice is in handen van de algemeen coördinator. Onze coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de opname en psychosociale begeleiding in brede zin van de gastbewoners en hun familie. Daarnaast zorgen zij voor de dagelijkse leiding, waaronder de werving, scholing en begeleiding van de vrijwilligers. Het team bestaat uit drie medewerkers.

 

 

Mascha de Haan,
algemeen coördinator

 

Angela Koster,
coördinator

 

Pauline van Munster,
coördinator

 

De hospiceartsen
Twee hospiceartsen hebben in hun eigen praktijk ruimte om gastbewoners te begeleiden wanneer de eigen huisarts daar niet toe in staat is. Ook zijn de hospiceartsen adviseur van het Jacobshospice als het gaat om medisch-inhoudelijke zaken.

dr. Mayke Franssen dr. Marlon de Groot

 

Het bestuur
De stichting wordt bestuurd door een bestuur van minstens vijf personen. Het bestuur is geselecteerd op basis van achtergrond, (vak)kennis en ervaring en is zo divers mogelijk samengesteld. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur werkt nauw samen met de Stichting Vrienden van het Jacobshospice en de Stichting Fundatie van Beijeren van Schagen (welke eigenaar is van het pand aan de Koningin Emmakade). Het bestuur van het Jacobshospice bestaat uit:

 

Lidy Zaat,
voorzitter
Marion Petit,
secretaris
Aat van Rhijn,
penningmeester

 

Derk Rijpma,
lid
Willem van Gijn,
lid