Het hospice en COVID-19

Regelingen rondom bezoek – richtlijnen COVID-19 – harde lockdown 

(per 3 maar 2021)

We zijn blij, dat we – ook nu – ons Jacobshospice open kunnen houden en gastbewoners en hun bezoek kunnen blijven ontvangen. Om dit veilig te blijven doen, zien we ons genoodzaakt een aantal maatregelen af te spreken die voor iedereen in ons huis gelden. Wij vragen u met klem deze afspraken na te komen. Juist zo kunnen we ons prachtige huis open houden in deze lastige tijd.

 

Algemeen

(deze afspraken gelden voor alle aanwezigen, uitgezonderd de gastbewoners)

  • Binnen het Jacobshospice draagt iedereen een mondkapje gedurende de gehele aanwezigheid, dus ook op de gastenkamers. Het Jacobshospice stelt deze beschikbaar voor de eigen medewerkers en vrijwilligers. Bezoek maakt gebruik van een eigen mondkapje. Wanneer bezoek het mondkapje vergeet, kan het Jacobshospice een mondkapje aanbieden. Bezoek houdt het mondkapje dus ook op in de kamer van de gastbewoner.
  • Degene die de deur opent, doet de gezondheidscheck (is er sprake van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts). Bij klachten of twijfel: niet binnen komen.
  • Direct na binnenkomst: handen wassen in de familiekamer (afdrogen met papieren handdoekjes) en vervolgens direct naar de kamer van de gastbewoner. Wanneer de familiekamer bezet is, kunt u de handen wassen in de spoelkeuken.
  • Direct na binnenkomst: registreer uw aanwezigheid middels noteren van naam en telefoonnummer / mailadres. Deze gegevens worden na twee weken vernietigd.
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • We schudden geen handen.
  • Houd altijd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar, ook al draagt u een mondkapje. Bij de zorgmomenten is deze afstand niet mogelijk: verpleegkundigen en vrijwilligers aan bed dragen dan speciale mondkapjes en handschoenen.

 

Richtlijn bezoek

Iedere gastbewoner kan per dag twee keer twee bezoekers ontvangen op de eigen kamer. Deze bezoekers komen uit hetzelfde huishouden. Kinderen onder de 13 jaar zijn ook welkom (gelijktijdig met het overig bezoek, maar tellen niet mee in het aantal). Gastbewoners kunnen ook tweemaal per dag dezelfde persoon ontvangen, als het totaal maar twee bezoekmomenten per dag blijft. Uitzonderingen op deze regel kunnen alleen in overleg met de coördinator en verpleging gemaakt worden. We gaan er vanuit, dat het bezoek ook buiten het hospice alert is op de persoonlijke hygiëne en het vermijden van risicomomenten. Ook wanneer het bezoek samen met de gastbewoner buiten het Jacobshospice is. Voor alle bezoekmaatregelen geldt, dat wanneer de situatie van de gastbewoner verandert en het overlijden nabij komt, we in overleg zullen zoeken naar passende oplossingen.

 

Huiskamer, familiekamer, keuken en tuin

De huiskamer is beschikbaar voor gastbewoners zonder bezoek en medewerkers van het hospice. Zo kunnen we de 1,5 meter afstand goed bewaren. De centrale keuken en het koffieapparaat is niet beschikbaar voor bezoek, we komen u graag wat te drinken brengen op de gastenkamers. De familiekamer is niet te gebruiken door bezoekers. Bezoekers die in de tuin willen zitten met de gastbewoner kunnen door de huiskamer naar buiten. Hier hanteren we de 1,5 meter afstand en maximaal twee bezoekers per gastbewoner.

 

Waken en slapen
Naasten kunnen blijven waken en slapen. Verdere afspraken hierover maakt u met de coördinator.

 

Uitgeleide

We bieden momenteel geen uitgeleide aan. We kunnen de overledene niet de laatste zorg aanbieden. De uitvaartondernemer komt bij overlijden snel te plaatse om de overledene over te brengen naar het rouwcentrum. Daar is de mogelijkheid tot afscheid nemen.