Het hospice en COVID-19

Regelingen rondom bezoek – richtlijnen COVID-19

(per 19 november, 12.00 uur)

We zijn blij, dat we ten tijde van Corona ons Jacobshospice open kunnen houden en gastbewoners en hun bezoek kunnen blijven ontvangen. Om dit veilig te blijven doen, zien we ons genoodzaakt een aantal maatregelen af te spreken die voor iedereen in ons huis gelden. Wij vragen u met klem deze afspraken na te komen. Juist zo kunnen we ons prachtige huis open houden in deze lastige tijd.

 

Algemeen

(deze afspraken gelden voor alle aanwezigen, uitgezonderd de gastbewoners)

  • Binnen het Jacobshospice draagt iedereen een mondkapje gedurende de gehele aanwezigheid. Het Jacobshospice stelt deze beschikbaar voor de eigen medewerkers en vrijwilligers. Bezoek maakt gebruik van een eigen mondkapje. Wanneer bezoek het mondkapje vergeet, kan het Jacobshospice een mondkapje aanbieden.
  • Degene die de deur opent, vraagt aan iedere bezoeker die het Jacobshospice binnen komt, of er sprake is van neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts. Bij klachten of twijfel: niet binnen komen. We vragen ook naar eventuele vakantie: is de bezoeker in een ‘oranje’ gebied geweest?
  • Direct na binnenkomst: handen wassen en direct naar de kamer van de gastbewoner.
  • Vanaf 2 november: bezoekersregistratie middels noteren van naam en telefoonnummer/mailadres (gegevens worden na twee weken vernietigd).
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • We schudden geen handen.
  • Houd altijd tenminste 1,5 meter afstand van elkaar, ook al draagt u een mondkapje. Bij de zorgmomenten is deze afstand niet mogelijk: verpleegkundigen en vrijwilligers aan bed dragen mondkapjes en handschoenen.

 

Richtlijn bezoek

Iedere gastbewoner kan per dag twee keer twee bezoekers ontvangen (op de eigen kamer of in de tuin). Deze bezoekers mogen uit verschillende huishoudens behoren. Ook kinderen zijn welkom, maar nog steeds geldt maximaal twee bezoekers per keer. Uitzonderingen op deze regel kunnen alleen in overleg met de coördinator gemaakt worden. We gaan er vanuit, dat het bezoek ook buiten het hospice alert is op de persoonlijke hygiëne en het vermijden van risicomomenten. Ook wanneer het bezoek samen met de gastbewoner buiten het Jacobshospice is. Voor alle bezoekmaatregelen geldt, dat wanneer de situatie van de gastbewoner verandert en het overlijden nabij komt, we in overleg zullen zoeken naar passende oplossingen.

 

Algemene ruimten

De algemene ruimten zijn niet beschikbaar voor bezoek. Bezoekers die in de tuin willen zitten met de gastbewoner kunnen door de huiskamer naar buiten. Ook buiten hanteren we de 1,5 meter afstand en maximaal twee bezoekers per gastbewoner.