Het hospice en Corona

Regelingen rondom bezoek – richtlijnen COVID-19

We zijn blij, dat we ten tijde van Corona ons Jacobshospice open kunnen houden en gastbewoners en hun bezoek kunnen blijven ontvangen. Om dit veilig te doen voor gastbewoners, bezoek en medewerkers hebben we een aantal afspraken gemaakt. Door ons hier allemaal aan te houden, beperken we de risico’s tot het minimum en proberen we het verblijf zo aangenaam mogelijk te houden en zoveel mogelijk ruimte te bieden voor bezoek.

 

Richtlijn bezoek

Iedere gastbewoner kan per dag twee keer twee bezoekers ontvangen (op de eigen kamer of in de tuin). Deze bezoekers hoeven niet uit hetzelfde huishouden te komen. Ook kinderen zijn welkom, maar nog steeds geldt maximaal twee bezoekers per keer. Direct bij binnenkomst wast het bezoek de handen en gaat vervolgens naar de kamer van de gastbewoner. De algemene ruimten zijn nu niet beschikbaar voor het ontvangen van bezoek. We gaan er vanuit, dat het bezoek ook buiten het hospice alert is op de persoonlijke hygiëne en het vermijden van risicomomenten. Voor alle bezoekmaatregelen geldt, dat wanneer de situatie van de gastbewoner verandert en het overlijden nabij komt, we in overleg zullen zoeken naar passende oplossingen.

Als u zelf als bezoeker klachten hebt, kunt u de gastbewoner niet bezoeken.