Het hospice en COVID-19

 Maatregelen COVID-19 in het Jacobshospice

 per 25 september 2021

 

We zijn blij dat we de deur van ons Jacobshospice weer volop kunnen openen. We houden ons uiteraard aan de basisregels van het handen wassen, maar daarnaast is er weer meer mogelijk. Als we samen alert blijven, kunnen we elkaar zeker ontmoeten!

 

 

Algemeen

(deze afspraken gelden voor alle aanwezigen, uitgezonderd de gastbewoners)

  • U komt alleen als u geen klachten hebt, die COVID-19 gerelateerd zijn (neusverkoudheid, keelpijn, hoesten of koorts). Bij klachten of twijfel: niet binnen komen.
  • Direct na binnenkomst: handen wassen in de familiekamer (afdrogen met papieren handdoekjes). Wanneer de familiekamer bezet is, kunt u de handen wassen in de spoelkeuken.
  • Direct na binnenkomst: registreer uw aanwezigheid middels noteren van naam en telefoonnummer / mailadres. Deze gegevens worden na twee weken vernietigd.
  • U hoeft geen mondkapje te dragen (mag uiteraard wel).
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de ellenboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes.
  • We schudden geen handen.
  • Afstand houden is niet meer nodig, houd wel rekening met de persoonlijke wensen van de ander en houd op basis daarvan een prettige afstand.

 

Richtlijn bezoek

Bezoek voor onze gastbewoners is de gehele dag door mogelijk. Bezoek is welkom in de gastenkamer, in de huiskamer, familiekamer en tuin. Houd hierbij rekening met de wensen van de gastbewoner. Bezoek is erg prettig, maar soms ook heel vermoeiend.

 

We gaan er vanuit, dat het bezoek ook buiten het hospice alert is op de persoonlijke hygiëne en het vermijden van risicomomenten. Ook wanneer het bezoek samen met de gastbewoner buiten het Jacobshospice is.

 

 

Waken en slapen
Naasten kunnen blijven waken en slapen. Verdere afspraken hierover maakt u met de coördinator.