Bestuur

Het Jacobshospice is een oecumenisch samenwerkingsverband van de Stichting Fundatie van Beijeren Van Schagen en de Stichting RK Hospicegroep Den Haag.

Het bestuur van het Jacobshospice bestaat uit:

 • Bram Schinkelshoek, voorzitter
 • Aat van Rhijn, penningmeester
 • Asli Turkes, secretaris
 • Alexander de Mol van Otterloo, lid
 • Christian Rosenberg Polak, lid tevens contactpersoon A.V.G.

Het bestuur waakt over de doelstellingen van het Jacobshospice zoals vastgesteld in de statuten van 13 april 1994. Wij dragen zorg voor het bespreekbaar maken van het stervensproces en de dood in de maatschappij. Wij beheren de financiën. Daarnaast stellen wij in overleg met de dagelijkse leiding van het hospice een beleidsplan op en houden dit actueel. Zie voor meer informatie:

Tevens fungeren wij als adviesorgaan en vraagbaak ten behoeve van het coördinatieteam. Bestuurders ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden.

Vrijwilligers

Vrijwilligers vervullen op allerlei terreinen een belangrijke rol in het hospice. Zij bieden onder meer een luisterend oor voor de gastbewoners en hun naasten en maken het hospice tot een bijna-thuis-huis.

CORONA
Op dit moment krijgen we veel aanbod van mensen die willen helpen omdat ze extra tijd hebben. Vanwege Corona werken we met een minimale bezetting. We zijn heel kleinschalig dus hoe meer mensen hoe meer risico we lopen.
Dat betekent dat we op dit moment geen vrijwilligers kunnen inwerken. We vinden dit ontzettend jammer. Als je na de Corona tijd bij ons aan de slag wilt als vrijwilliger meld je aan via het formulier. Bij voorkeur vragen we je te mailen omdat alle telefoontjes een extra tijdsinvestering van ons vraagt. E-mail kunnen we beantwoorden tussen de bedrijven door. Dank voor het begrip! 

Heb je een idee voor sponsoring dan staat we daar ontzettend voor open. Er zijn zoveel kleine spullen en attenties die het werken in het hospice vergemakkelijken en verrijken. Echter omdat we klein zijn hebben we niet veel ruimte. Wij staan open voor overleg!

Vrijwilligers aan bed

De vrijwilligers aan bed ontvangen een gerichte training om het verpleegkundig team in de dagelijkse zorg te ondersteunen. Zij zijn aanvullend aan de (mantel)zorg van familie en vrienden van de gastbewoners, of vervangen hen zo nodig helemaal. Hun devies is lotsverbondenheid, warmte en geborgenheid en ook een gezonde dosis humor.

“In de maatschappij gaat alles snel. Hier gaat alles met betrokkenheid en rust: tandenpoetsen, iemand lekker toedekken, nog even een kruik maken.”

— Josien WestenbergVrijwilliger aan het bed

De vrijwilligers aan bed hebben twee-aan-twee telkens een dienst van vier uur. Ze zijn dagelijks aanwezig vanaf 07.00 uur ’s morgens tot 23.00 uur ’s avonds. ‘s Nachts is een verpleegkundige aanwezig.

Gastvrouwen en gastheren

Iedere dag is een gastheer of -vrouw aanwezig in ons huis. Ze verwelkomen het bezoek en schenken op de begane grond koffie, thee of een ander drankje. Ook verrichten ze allerlei kleine huishoudelijke taken. Zo maken ze de huiskamer tot het ontmoetingshart van het huis waar het voor iedereen goed toeven is.

“De gastbewoner geeft aan wat zijn of haar wensen zijn op gebied van bezoek, eten, slapen en wassen, et cetera. Dit klinkt simpel, maar het is voor de meeste mensen heel belangrijk dat ze de regie niet kwijt raken over de laatste tijd van hun leven. Over alles kan gepraat worden.”

— Saskia JanyszekVrijwilliger

Praktische vrijwilligers

Bij een hospice denk je al snel aan directe zorg aan mensen.
We zijn ook enorm gebaat bij vrijwilligers die een aantal specifieke taken voor hun rekening nemen.
Er zijn een heleboel taken in en om ons huis. Zo zijn er mensen voor het bijhouden van de tuin, kookvrijwilligers, klusjesmensen/ technische dienst, boodschappers (klein en groot), dames en heren die koopjes jagen en helpen met ons inkoopbeheer, mensen voor PR en Communicatie.

We kunnen mensen gebruiken die goed zijn in organiseren. Denk aan kleine en grote evenementen.
Bijvoorbeeld: extra handen met een open huis, herinneringsbijeenkomsten, zomer- en winterfeest voor onze vrijwilligers, vaderdag/moederdag andere feestdagen. Onze bijdrage aan festivals, vrijwilligersmarkten en lokale bijeenkomsten.

 • Vrijwilliger boodschappen: wekelijkse en maandelijkse inkoop van boodschappen
 • Vrijwilliger facilitaire zaken; inkoop en voorraadbeheer
 • Huismeester: coördinatie van klein en groot onderhoud, uitvoering samen met het klusteam
 • Blogger / Vlogger
 • Medebeheer van onze Social Media: Facebook, linked in, instagram, twitter
 • Fondsenwerver(s) en/of het opzetten van een benefiet activiteit
 • Ontwikkelen van promotiemateriaal, bedankjes en PR materialen
 • Ambassadeurs die onze naamsbekendheid vergroten en helpen met werven van nieuwe vrijwilligers
 • Interesse? Download de vragenlijst kennismaking praktische vrijwilliger en mail naar coordinatie@jacobshospice.nl

Wil je actief worden als vrijwilliger aan bed of als gastvrijwilliger? vragenlijst kennismaking-zorgvrijwilligers
De vragenlijst kun je mailen naar: coordinatie@jacobshospice.nl

CORONA
Op dit moment krijgen we veel aanbod van mensen die willen helpen omdat ze extra tijd hebben. Vanwege Corona hebben werken we met een minimale bezetting. Dat betekent dat we geen vrijwilligers kunnen inwerken. We vinden dit ontzettend jammer. Als je na de Corona tijd bij ons aan de slag wilt als vrijwilliger meld je gerust aan via het formulier. Bij voorkeur vragen we je te mailen omdat alle telefoontjes een extra tijdsinvestering van ons vraagt. E-mail kunnen we beantwoorden tussen de bedrijven door. Dank voor het begrip! 

Medische en verpleegkundige zorg

Het hospice heeft de beschikking over een eigen medisch team en verpleegkundigen, die gespecialiseerd zijn in optimale pijnbestrijding en het bieden van comfort.

Medische zorg

De gastbewoners ontvangen de medische zorg bij voorkeur van hun eigen huisarts. Zo nodig staat een van onze hospice-artsen hen bij. Richard Starmans en Ronnie Pater zijn gespecialiseerd in het verlenen van palliatieve zorg, waaronder pijnbestrijding. Als de eigen huisarts de begeleiding niet op zich kan nemen, kan een van de hospice-artsen de zorg overnemen.

De medische zorg is vooral gericht op een optimale pijnbestrijding met veel aandacht voor lichamelijke comfort en geestelijk welzijn.

De vraag om euthanasie is de afgelopen jaren toegenomen. In de praktijk merken wij dat de uitvoering hiervan niet altijd noodzakelijk blijkt. Wij zijn overtuigd van de mogelijkheden (palliatieve zorg) en de expertise die in ons hospice aanwezig is. Wij zijn gewend om angst en pijn te verzachten en u te begeleiden bij existentiële levensvragen. Dit vraagt om maatwerk en om vertrouwen van u in ons en andersom.
Indien u een euthanasiewens heeft dan vinden wij het belangrijk om u hier zo goed mogelijk in bij te staan. Echter is de uitvoering van euthanasie in ons hospice niet vanzelfsprekend.

Klik hier voor informatie over het opstellen van uw wilsverklaring

Het is heel belangrijk dat u uw wensen vooraf vastlegt (wilsverklaring) en met uw eigen behandelend (huis)arts bespreekt. Niet iedere (huis)arts voorziet in de uitvoering van uw euthanasievraag. Wij zullen uw eigen (huis)arts betrekken als de wens om euthanasie actueel is. De vraag waar de euthanasie plaats kan vinden is bij aanvang van opname voor ons relevant onderwerp. U kunt dit met de coördinator bespreken.

“Elk leven is het waard geleefd te worden, hoe kwetsbaar of verminkt ook. “(medische) zorg is gericht op het verzachten van het lijden en heeft van doen met luisteren en er-zijn enerzijds en symptoom-management en samenwerken anderzijds.”

— Richard Starmans Hospice-arts

Verpleegkundige zorg

Een vast team verpleegkundigen van thuiszorgorganisatie HWW-zorg geeft 24 uur per dag professionele zorg. En daarin werken we intensief samen met de coördinatoren, vrijwilligers, hospiceartsen , eigen huisartsen en andere disciplines. De zorg is op de totale mens gericht en niet alléén op zijn/haar ziekte. Dit betekent een benadering op sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel gebied. De wensen en behoeften van de gastbewoners en naasten staan daarbij centraal. De gastbewoner houdt zelf de regie.

Complementaire zorg

In het hospice geven wij  als  hierin geschoolde verpleegkundige en vrijwilligers ook complementaire zorg. Dit houd in vanuit de holistische mens visie  bieden wij aanvullende warme zorg op de reguliere zorg. Dit is met nadruk géén alternatieve zorg.
Deze zorg houdt praktisch in:
–          Massage: o.a. handen, voeten.
–          Toepassing van etherische oliën.
–          Ontspanningsoefeningen.
–          Luisteren naar muziek.
–          Gebruik van kruiden thee.
–          Overige vormen ( seizoenen naar binnen halen etc.).


Complementaire zorg kan vermindering geven van klachten zoals pijn, misselijkheid, braken, angst, vermoeidheid en slapen. Daarnaast richt complementaire zorg  zich vooral op het bevorderen van ontspanning en comfort.

“Naast je verpleegkundige observaties en interventies ben je vooral bezig met het begeleiden van de gastbewoner en zijn naasten. Wij nemen in overleg de zorg voor een deel uit handen van de naasten, waardoor zij weer tijd en ruimte hebben voor de relatie met en het komende afscheid van elkaar.”

Rinke AgricolaVerpleegkundige

Wettelijk vertegenwoordiger
Privacy is een heel belangrijk onderdeel in onze zorg aan u. Wij werken nauw samen met mensen die belangrijk voor u zijn. Dit kan uw partner, kind, familie of vrienden zijn. Het is belangrijk voor ons om te weten wie uw belangen mogen behartigen als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Wij werken bij voorkeur met twee vaste contactpersonen die wij op de hoogte houden van uw situatie en die wij altijd informeren als uw situatie veranderd en bij overlijden. De contactpersonen informeren namens u andere belanghebbenden. Wij verstrekken geen informatie aan andere mensen zonder uw toestemming.

Meer informatie over palliatieve zorg leest u op

www.palliatievezorg.nl
https://www.agora.nl/
ikwilmetjepraten

Coördinatie

Het Jacobshospice werkt met een multidisciplinair team, dat bestaat uit coördinatoren, vrijwilligers, verpleegkundigen, huis- en hospiceartsen en de geestelijk verzorger.

Algemene dagelijkse leiding

Onze coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de opname en psychosociale begeleiding in brede zin van de gastbewoners en hun familie. Daarnaast zorgen zij voor de dagelijkse leiding, waaronder de werving, scholing en begeleiding van de vrijwilligers.

Het team van coördinatoren bestaat uit:

 • Mirjam Nobel, coördinator en tevens leidinggevende van het hospice
 • Wilma Siccama, coördinator
 • Muriël Bovet, coördinator
 • Karin Vermaat is verantwoordelijk voor het administratieve en huishoudelijke beheer van het Jacobshospice.

Met vragen of klachten kunt u zich wenden tot één van onze coördinatoren. U kunt hier onze klachtenregeling downloaden

Geestelijke verzorging

Iedereen in ons hospice is vrij om voor de geestelijke en spirituele zorg uit de eigen vertrouwde bronnen te putten.

Geestelijk verzorgers uit alle levensbeschouwingen zijn van harte welkom in ons huis. Daarnaast is Han Cuperus voor begeleiding bij zingeving en spiritualiteit aan het hospice verbonden. Hij is doopsgezind predikant en heeft veel ervaring met existentiële vragen die leven bij terminaal zieke mensen. Als u een beroep op hem wilt doen kunt u dat aangeven bij de coördinatoren.

Wij hebben een goed contact met diverse geloofsgemeenschappen om ons heen. Wij kunnen bijvoorbeeld op uw wens een ziekenzalving regelen of in contact treden met een imam. Maak uw wensen kenbaar bij de coördinatoren.

Voor meer informatie over wat een geestelijke verzorger voor u kan betekenen verwijzen wij naar de volgende pagina

https://www.agora.nl/nieuws/6-films-over-zingeving-en-levensvragen

Kenniscentrum

Meer weten over omgaan met afscheid en rouw? Het Jacobshospice verzorgt met grote regelmaat lezingen en scholing aan opleidingen, verenigingen of andere geïnteresseerden.

Aandacht voor de dood

Een onderdeel van de missie van het Jacobshospice is het bespreekbaar maken van de dood – in brede zin – binnen de samenleving. Een belangrijk middel is het bieden van cursussen over de zorg rond de laatste levensfase en gastlessen rond verlies en rouw. De kennis over palliatieve zorg stelt het Jacobshospice graag ter beschikking aan andere professionele hulpverleners om zo de palliatieve zorg te optimaliseren. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn deze cursussen in het hospice of op de eigen locatie.

Scholing

Het hospice levert scholing aan verpleegkundigen, ziekenverzorgenden en anderen, al dan niet in opleiding. Zo verzorgen wij bij de basisscholing Palliatieve Zorg Verpleegkundigen en Verzorgenden het thema ‘Communicatie bij rouw en verlies’. Deze scholing wordt georganiseerd door het Netwerk  Palliatieve Zorg Haaglanden.

De focus ligt op het thema ’leven en sterven’: het ontwikkelen van vaardigheden in de omgang met stervenden en hun dierbaren. Tegelijkertijd hebben wij ontdekt dat teambuilding een bijkomend effect van de cursus is. Mede door de uitwisseling van persoonlijke (verlies-) ervaringen krijgt men meer begrip en gevoel voor elkaar.

Cursussen

Een tot twee keer per jaar verzorgt het hospice de cursus ’Zorg in de laatste levensfase’. Deze cursus van drie middagen werd onder meer gegeven aan verpleegkundigen en vrijwilligers  van Parnassia, locatie Dorestad.

Gastlessen

We geven gastlessen aan diverse instellingen. Zo behandelen we op het Mondriaan College het  thema ‘rouw en verlies voor helpenden, ziekenverzorgenden en verpleegkundigen in opleiding. Ook hielden we de afgelopen jaren een casusbespreking voor verschillende disciplines van het Sophia Revalidatie Centrum, een masterclass Psychosociale ondersteuning/Communicatie in het Hagaziekenhuis en een gastles ‘Verlies en Rouw’ aan de Haagse Hogeschool voor de opleiding Maatschappelijk Werk.

Interesse in een cursus, opleiding of gastles? Neem contact op met Mirjam Nobel voor een aanbod op maat.

Film

Het hospice beschikt over een minidocumentaire op DVD. Deze film, die ongeveer twintig minuten duurt, geeft een goed beeld van het functioneren van het hospice, van de mensen die er verblijven en allen die er werken. Iedereen kan deze DVD lenen om voorlichting te geven over het hospice.

Jacobsjournaal en Jaarverslag

Een paar keer per jaar verschijnt het Jacobsjournaal met interviews en andere artikelen over het Jacobshospice. Deze zijn te lezen onder het kopje ‘nieuws’.

Bekijk hier het Jaarverslag 2018
Bekijk hier het jaarverslag 2017 
Bekijk hier het Jaarverslag 2016

Vrienden van het Jacobshospice

Het voortbestaan van het Jacobshospice is volledig afhankelijk van bijdragen van derden. De Vrienden van het Jacobshospice geven daarbij ondersteuning.

Zonder giften geen hospicezorg

Het Jacobshospice ontvangt financiële steun in de vorm van subsidies, bijdragen uit fondsen, giften, donaties en legaten, zowel van bedrijven als particulieren. Om deze financiële bijdragen te verwerven, is de Stichting Vrienden van het Jacobshospice in het leven geroepen.

De Vrienden vestigen de aandacht op het Jacobshospice met foldermateriaal, het vertonen van de voorlichtingsfilm en het Jacobsjournaal. Ook benaderen zij regelmatig instanties, fondsen, bedrijven en particulieren met het verzoek om het hospice financieel te steunen.

Wilt u een schenking doen?

Regelmatig maken de nabestaanden van overleden gastbewoners een gift over als dank voor de verleende zorg en als blijk van sympathie voor het werk van het hospice. Ook andere bedrijven en particulieren steunen de Vriendenstichting.

Het Jacobshospice heeft een erkenning als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Deze goede doelen zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Bekijk hier de details.

Wilt u een bijdrage leveren? Kijk dan op www.steunhetjacobshospice.nl

Samenwerking

Het Jacobshospice werkt nauw samen met bestaande initiatieven rond palliatieve en terminale zorg.

Het hospice is aangesloten bij Agora, landelijk ondersteuningspunt palliatieve zorg en bij de branche organisatie Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ). We zijn lid van het Netwerk Palliatieve Terminale Zorg Haaglanden. We onderhouden een goede samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland. 

logoPZ zonder tekst (2)

Logo IKNL

logo keurmerk goed geregeld

Eén van de coördinatoren neemt deel aan het platform ‘Dood gewoon in Den Haag’. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.doodgewoonindenhaag.nl

Sponsoren

Click here to add your own text

www.kerkhof-uitvaartzorg.nl

Firma A.H.Kerkhof & Zn

             

polman project     thepolmanproject.nl

 

 

Stichting van Helten verzorgt al jaren onze kerstpakketten  

 
 
293586_Yarden          Jeroen Smits                             esnlogo 2017      vruchtvlees

Jacobshospice
070 308 10 81
info@jacobshospice.nl
Koningin Emmakade 160
2518 JL Den Haag

Steun het Jacobshospice
Bezoek steunhetjacobshospice.nl

Social Media
Facebook

KVK
41158475

ANBI nummer
802810792