Bijna Thuis in het Jacobshospice

Het Jacobshospice biedt al bijna twintig jaar in Den Haag een thuis-vervangende situatie voor mensen die nog maar kort te leven hebben. Wij noemen ons huis dan ook een ‘Bijna-Thuis-Huis’.

Liefdevolle zorg

In het Jacobshospice hebben we veel ervaring op het gebied van de palliatieve zorg. Een zorg die alles te maken heeft met het verzachten van het lijden. Op menselijke maat geven we liefdevolle zorg, aandacht en geborgenheid aan onze gastbewoners. We helpen om comfort te verhogen en rust te brengen, bijvoorbeeld met muziek, een warm bad, zacht wassen en massages.

Aandacht voor iedereen

Kinderen komen regelmatig bij ons in huis om bij hun zieke moeder, vader, opa, oma en andere dierbaren te zijn.

Deze kinderen worden al heel vroeg in hun leven geconfronteerd met verlies, verdriet en rouw. Wij vinden het belangrijk hun zorgen en verdriet serieus te nemen. Zij krijgen dan ook onze aandacht en we begeleiden hen waar mogelijk bij het nemen van afscheid van hun dierbare. Bijvoorbeeld door een gesprek of door diverse mogelijkheden te bieden om vorm aan te geven aan afscheid en verdriet.

Speelhoek met zorgenboom

In onze woonkamer is een speelhoek aanwezig met speelgoed en een keur aan verkleedkleren. Hier hangt ook de ‘zorgenboom’, waarin kinderen hun zorgen en gevoelens op papier kunnen ophangen. Kinderen maken regelmatig gebruik van deze mogelijkheid. De tekstjes  brengen veel ontroering teweeg en nodigen andere kinderen uit ook iets in de boom te hangen.

Afscheidsdocumenten

Wij maken regelmatig  herinneringsdozen met de kinderen voor hun zieke familielid. Dat doen we ook met gastbewoners om deze na te laten aan hun kinderen. Hierin kunnen bijvoorbeeld brieven of foto’s. Wij helpen de vader of moeder eveneens bij het schrijven van een afscheidsbrief aan de kinderen. Het is mogelijk een gesproken afscheidsbrief per video vast te leggen.

Websites, DVD’s en boeken

Wij beschikken over een overzicht van diverse websites waarop onder andere kinderen met elkaar in contact kunnen komen via een forum of een monument  kunnen maken voor hun overleden familielid. Even met de kinderen achter de computer gaan zitten om ze wegwijs te maken kan een middel zijn om in contact te komen.

Voor ouders hebben we DVD’s over afscheid beschikbaar, die zij samen met hun kinderen kunnen bekijken. Ook in onze bibliotheek hebben wij boeken, die gericht zijn op de opvang en begeleiding van kinderen bij afscheid en rouw.

Kosten

Het verblijf in het Jacobshospice brengt enige kosten met zich mee. Daarom vragen we u als gastbewoner om een bijdrage.

We vragen aan gastbewoners een dagelijkse vergoeding van € 20,- als bijdrage voor de instandhouding van het huis. Daarnaast brengen we kosten voor telefoon, maaltijden, privéwasjes en dergelijke apart in rekening.

Vergoeding van de kosten

Steeds meer zorgverzekeraars in Nederland vergoeden via het aanvullende pakket de kosten van het verblijf in een hospice. Informatie hierover kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar opvragen.

Mocht uw eigen inkomen niet toereikend zijn om de volledige eigen bijdrage te betalen, is dit voor ons geen belemmering om tot opname over te gaan. Wij kunnen dan een beroep doen op een extern fonds, want ook mensen met een krappe beurs zijn bij ons meer dan welkom.

Schenkingen

Het overgrote deel van de exploitatie en andere kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen, wordt gedekt met geld van diverse schenkingen van bedrijven en particulieren. Deze gelden worden bijeengebracht door onze Vriendenstichting .

Voor gastbewoners en hun naasten

Ons huis biedt plaats aan zes gastbewoners. Daarnaast doen we veel voor familie, vrienden en naasten. Voel dat u bij ons welkom bent.

Op de kamers van de gastbewoners is veel mogelijk, zolang andere bewoners daar geen hinder van ondervinden. Uw eigen huisdier bijvoorbeeld. Heel veel mag; bijna alles is bespreekbaar.

Als naaste of als familielid kunt u blijven logeren in het hospice. Ook bieden we de mogelijkheid om een gastbewoner die niet lang meer te leven heeft tijdelijk op te nemen in ons huis. Zo wordt u als mantelzorger enige tijd ontlast. Dit heet respijtzorg. Meer informatie hierover leest u op www.respijtwijzerdenhaag.nl.

Stilteruimte

Op de zolderetage van ons huis is een stilteruimte ingericht, bedoeld voor de gastbewoners, familie en hun naasten. U kunt zich hier even terugtrekken als u daar behoefte aan heeft. De stilteruimte is bereikbaar met de trap of de traplift.

Tuin

Ook beschikken wij over een heerlijk ruime stadstuin. Hier kunt u lopend, zittend of zelfs met uw bed naartoe. Wij helpen u graag om u naar de tuin te brengen.

Ligbad

Iedere kamer heeft zijn eigen badkamer met toilet, douche en wastafel. Daarnaast is er een aparte badkamer met ligbad op de eerste etage.

Nazorg

Meerdere malen per jaar organiseren we vanuit het hospice een herinneringsviering ter nagedachtenis aan de overledenen en ter bemoediging van de nabestaanden. Ook op andere wijze bieden we nazorg, waar regelmatig gebruik van wordt gemaakt.

Jacobshospice
070 308 10 81
info@jacobshospice.nl
Koningin Emmakade 160
2518 JL Den Haag

Steun het Jacobshospice
Bezoek steunhetjacobshospice.nl

Social Media
Facebook

KVK
41158475

ANBI nummer
802810792